Vår Vision

Matkultur och odling

Identifiera relevanta, odlingsvärda som ingår i Italiens mat- och tomatkultur. Marknadsföra och sälja fröer av dessa till hobbyodlare i främst Sverige och Danmark.

Uppmuntra hobbyodlare att odla gamla matkulturssorter som italienska odlare och matlagare har odlat i många år.

Uppmuntra människor att odla och laga mat.

Marknadsföra frösorter genom olika marknadsföringskampanjer inom SoMe.

Skapa relationer, odlar till restauranger.

Skapa engagemang genom framtida evenemang för att promovera matkultursodling.

Varje år presentera ett nytt lands matkultur genom att presentera nya frösorter.